En hemlös är en hemlös... människa : En kritisk diskursanalys av två svenska gatutidningars representation av hemlösa

@inproceedings{Andersson2018EnHA,
  title={En hemlös är en hemlös... människa : En kritisk diskursanalys av tv{\aa} svenska gatutidningars representation av heml{\"o}sa},
  author={Kimberly Andersson and Emmy Granath},
  year={2018}
}
Den har studien undersoker hur representationen av hemloshet ser ut i tva svenska gatutidningar: Faktum och Situation Sthlm. Syftet med studien ar att bidra till teoretiseringen av mediers rep ...