• Business, Sociology
  • Published 2002

Emisje obligacji komunalnych na rynku kapitałowym w Polsce

@inproceedings{Jastrzbska2002EmisjeOK,
  title={Emisje obligacji komunalnych na rynku kapitałowym w Polsce},
  author={Maria Jastrzębska},
  year={2002}
}