Els serveis educatius de Pistoia (Itàlia): Un model pedagògic sensible vers la infància

@inproceedings{Mas2011ElsSE,
  title={Els serveis educatius de Pistoia (It{\`a}lia): Un model pedag{\`o}gic sensible vers la inf{\`a}ncia},
  author={Catalina Ribas Mas},
  year={2011}
}