Els lepidòpters de la vall d’Alinyà (Alt Urgell, NE de la península Ibèrica): algunes consideracions sobre l’altitud i la classificació biogeogràfica

@inproceedings{Vallhonrat2005ElsLD,
  title={Els lepid{\`o}pters de la vall d’Aliny{\`a} (Alt Urgell, NE de la pen{\'i}nsula Ib{\`e}rica): algunes consideracions sobre l’altitud i la classificaci{\'o} biogeogr{\`a}fica},
  author={F. Vallhonrat and Arcadi Cervell{\'o} and Albert Xaus and Josep Mar{\'i}a Par{\'e}s and Emili Requena and Jordi Dantart and Josep Mart{\'i} and A. Orozco and F. Palou},
  year={2005}
}
Els resultats obtinguts en el cens de lepidopters portat a terme a la vall d’Alinya durant els anys 2000 i 2001, que s'adjunten en annex, indiquen que la distribucio altitudinal de les especies considerades mediterranies i les considerades eurasiatiques presenta poques diferencies significatives entre si. Paraules clau: Lepidoptera, Gradient altitudinal, Vall d’Alinya, Pirineus, Catalunya, Peninsula Iberica. 
1 Citations
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847). Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) y Nycteola columbana (Turner, 1925), Nolidae (Lepidoptera: Noctuoidea) nuevos para la fauna de Asturias (España)
Resumen: Se aportan al catálogo lepidopterológico de Asturias datos sobre cuatro especies de la familia Nolidae (Noctuoidea). Los taxones que se citan por primera vez en el área de estudio son Nola