Els fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdera (Girona). II: aproximació al component fúngic del Cistion

@inproceedings{Garcia1999ElsFD,
  title={Els fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdera (Girona). II: aproximaci{\'o} al component f{\'u}ngic del Cistion},
  author={Jordi Vila i Garcia and Xavier Llimona i P{\`a}ges},
  year={1999}
}
En aquest treball hi ha inclosos els resultats floristics, taxonomics i fitocenologics de 28 inventaris micologics realitzats als esteperars de Cistus monspeliensis , en arees permanents situades en el Parc Natural del Cap de Creus (NE de Catalunya), una en cadascuna de les 13 localitats prospectades. El treball compren una llista comentada de 39 de les mes de 97 especies trobades. La taula dels inventaris fets en una mateixa localitat ens dona una idea de la fenologia de la comunitat fungica… CONTINUE READING