• Corpus ID: 193864628

Els continguts curriculars de matemàtiques aplicades a les ciències socials a l’etapa preuniversitària. Influència en la problemàtica de la transició a la universitat

@inproceedings{Boladeres2015ElsCC,
  title={Els continguts curriculars de matem{\`a}tiques aplicades a les ci{\`e}ncies socials a l’etapa preuniversit{\`a}ria. Influ{\`e}ncia en la problem{\`a}tica de la transici{\'o} a la universitat},
  author={Roman Adillon Boladeres and Lambert Jorba Jorba and Pere Purroy S{\'a}nchez and Carme Ribas Mar{\'i}},
  year={2015}
}
Ens proposem coneixer els motius que porten a que els alumnes de nou acces als graus d’Economia i Empresa tinguin un nivell de matematiques que sovint no es correspon amb el que haurien de tenir. Hem analitzat l’entorn legislatiu, els continguts dels examens de matematiques a les PAU, el perfil de l’alumnat de nou ingres als nostres graus i hem realitzat enquestes tant als professors de matematiques de la Facultat d’Economia i Empresa (UB), com als professors de matematiques de batxillerat. 

Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa

L’article presenta l’estudi de les implicacions de les matematiques als estudis universitaris de grau en l’ambit de l’economia i empresa, i ho fa a traves de l’analisi empirica de les

References

SHOWING 1-3 OF 3 REFERENCES

Perfil matemático del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad de Economía y Empresa de la UB

espanolEste documento analiza el nivel de conocimientos matematicos de los alumnos de nuevo ingreso a los grados de ADE y de Economia de la Universidad de Barcelona durante dos cursos. En las

Propuesta de mejora de la actuación docente a partir de las características del alumnado de primer curso de Matemáticas en la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona

  • Estudio del perfil del alumnado de primer curso en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona . Colección Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Vigo
  • 2009

Propuesta de mejora de la actuación docente a partir de las características del alumnado de primer

  • curso de Matemáticas en la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Rect@,
  • 2009