Corpus ID: 191256785

Els censos hivernals d'ocells comuns donarien resultats similars si es fessin per la tarda en comptes del matí?

@inproceedings{Herrando2006ElsCH,
  title={Els censos hivernals d'ocells comuns donarien resultats similars si es fessin per la tarda en comptes del mat{\'i}?},
  author={S. Herrando and J. Estrada and Llu{\'i}s Brotons and S. Guallar},
  year={2006}
}
  • S. Herrando, J. Estrada, +1 author S. Guallar
  • Published 2006
  • Art
  • La majoria dels programes de seguiment d'ocells comuns a gran escala centren els seus esforcos en les poblacions nidificants i nomes uns pocs es duen a terme tambe a l'hivern. Almenys a la conca mediterrania occidental, aquests programes hivernals basen exclusivament els censos en comptatges matinals, una norma extrapolada de les que s'apliquen habitualment durant la temporada de nidificacio. No obstant aixo, no s'han realitzat estudis especifics per determinar si aquests censos hivernals… CONTINUE READING
    1 Citations