Elevated red blood cell distribution width predicts mortality in acute exacerbation of COPD

Abstract

Corresponding author: Mohammad Hossein Rahimi-Rad, bronchoscopy unite, Imam-Khomeini Hospital, Ershad avenue, Urmia, Iran E-mail: rahimirad@hotmail.com Obiective: A fost demonstrat faptul că lărgimea distribuţiei eritrocitare (RDW) prezice evoluţia clinică în multe afecţiuni. După cunoștinţele noastre, prognosticul și semnificaţia RDW în exacerbările acute de BPOC nu au fost clarificate și raportate până în acest moment. Scopul studiului de faţă este investigarea relaţiei dintre RDW și mortalitatea intraspitalicească în cazul pacienţilor cu exacerbări acute ale BPOC. Metode: Au fost analizate retrospectiv documentele medicale ale pacienţilor internaţi cu exacerbări de BPOC în două spitale universitare de referinţă din două provincii din Azerbaijan-ul de vest și de est, Iran. Asocierile dintre RDW și mortalitatea intraspitalicească au fost analizate utilizând corelaţia, analiza de regresie logistică și curbele ROC în programul SPSS. Rezultate: Au fost analizate documentele a 330 pacienţi, din care 75 (22.7%) au decedat în spital. În analiza univariată valorile mari ale distribuţiei eritrocitare (RDW-SD) au fost asociate cu o mortalitate intraspitalicească crescută (30.2% vs. 15.8% p=0.002 odds ratio 2.31). Prin utilizarea primei quartile a RDW ca referinţă, odds ratio (OR) al mortalităţii în rândul pacienţilor cu cea mai înaltă quartilă a RDW a fost de 5.34 (95% CI, 2.70-12.57; p = 0.001). În analiza multivariată RDW-SD a rămas un factor de risc independent pentru mortalitate după corecţia pentru vârstă, trombocitopenie, numărul de leucocite, volumul corpuscular mediu, anemie. În analiza curbelor ROC AUC pentru RDW a fost 0.663, mai mare decât cea pentru hemoglobină, trombocite. Concluzii: RDW la internare este un predictor util al mortalităţii intraspitalicești în cazul exacerbărilor BPOC. Cuvinte-cheie: lărgimea distribuţiei eritrocitare, BPOC, exacerbări BPOC, mortalitate intraspitalicească, rezultat Abstract Rezumat

3 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{crescut2016ElevatedRB, title={Elevated red blood cell distribution width predicts mortality in acute exacerbation of COPD}, author={Valoarea crescută and ale BPOC and Shaghayegh Rahimirad and M. Selk Ghafari and Khalil Ansarin and Farid Rashidi and Mohammad Rahimi-Rad}, year={2016} }