Elementos de comparación dos sistemas fonolóxicos e das diferencias fonéticas en galego o en francés

@inproceedings{Flaux2004ElementosDC,
  title={Elementos de comparaci{\'o}n dos sistemas fonol{\'o}xicos e das diferencias fon{\'e}ticas en galego o en franc{\'e}s},
  author={Marie-Christine Flaux},
  year={2004}
}

Similar Papers