Elastyczność i innowacyjność a zachowania strategiczne przedsiębiorstw

@inproceedings{wik2007ElastycznoII,
  title={Elastycznoś{\'c} i innowacyjnoś{\'c} a zachowania strategiczne przedsiębiorstw},
  author={Krzysztof {\'C}wik},
  year={2007}
}