Corpus ID: 190212748

El xàrter nàutic turístic a Espanya : Situació, regulació i comparació amb els principals competidors euromediterranis.

@inproceedings{Peralta2012ElXN,
  title={El x{\`a}rter n{\`a}utic tur{\'i}stic a Espanya : Situaci{\'o}, regulaci{\'o} i comparaci{\'o} amb els principals competidors euromediterranis.},
  author={Marc Villegas Peralta},
  year={2012}
}
L’objectiu d’aquest Treball de Final de Carrera (TFC) de Diplomatura en Navegacio Maritima (DNM) es fer una aproximacio al sector del xarter nautic turistic a Espanya. S’enten per xarter nautic turistic (en endavant “xarter nautic”), com el servei de lloguer d’una embarcacio d’esbarjo per tal que l’usuari gaudeixi de la mateixa, on normalment l’arrendatari disposa de llibertat alhora de planificar la seva estada, podent escollir entre d’altres la duracio de la mateixa i la ruta que vol… Expand