• Corpus ID: 191141466

El teginat de l’església del convent del Carme de Peralada

@inproceedings{Barrachina2013ElTD,
  title={El teginat de l’esgl{\'e}sia del convent del Carme de Peralada},
  author={J. Barrachina},
  year={2013}
}
Quan a finals del segle xix es restaura l’esglesia de l’antic convent del Carme de Peralada, es descobri un teginat contemporani de la construccio de l’esglesia, al segle xiv, que havia estat ocultat per les voltes de guix instal·lades a l’epoca barroca. Malgrat les abundants substitucions d’elements en ocasio de la restauracio, constitueix un exemple interessant de les cobertes sobre arcs diafragmatics i conte documentacio heraldica d’interes.