• Corpus ID: 192475273

El teginat de l'església del convent del Carme de Peralada

@inproceedings{Navarro2013ElTD,
  title={El teginat de l'esgl{\'e}sia del convent del Carme de Peralada},
  author={Jaume Barrachina Navarro},
  year={2013}
}
Quan a finals del segle XIX es restura l'esglesia de l'antic convent del Carme de Peralada, es descobri un teginat contemporani de la construccio de l'esglesia, al segle XIV, que havia estat ocultat per les voltes de guix instal·lades a l'epoca barroca. Malgrat les abundants substitucions d'elements en ocasio de la restauracio, constitueix un exemple interessant de les cobertes sobre arcs diafragmatics i conte documentacio heraldica d'interes.