El pati escolar i la integració social d'alumnes estrangers

@inproceedings{Andr2006ElPE,
  title={El pati escolar i la integraci{\'o} social d'alumnes estrangers},
  author={Bianka Pires Andr{\'e}},
  year={2006}
}