• Published 1997

El pas de primària a secundària en una escola pública integrada (3-18 anys)

@inproceedings{Parcerisa1997ElPD,
  title={El pas de prim{\`a}ria a secund{\`a}ria en una escola p{\'u}blica integrada (3-18 anys)},
  author={Josep Padr{\'o} i Parcerisa},
  year={1997}
}