• Art
  • Published 2001

El govern de la ciutat de Barcelona a l'època moderna: estabilitat institucional, dificultats financeres i relació amb el poder reial

@inproceedings{Riu2001ElGD,
  title={El govern de la ciutat de Barcelona a l'{\`e}poca moderna: estabilitat institucional, dificultats financeres i relaci{\'o} amb el poder reial},
  author={Jaume Dant{\'i} i Riu},
  year={2001}
}