Corpus ID: 193936893

El Rei malalt i l'estilet o notes sobre les relaciones entre el maltès i el català

@inproceedings{Badia2004ElRM,
  title={El Rei malalt i l'estilet o notes sobre les relaciones entre el malt{\`e}s i el catal{\`a}},
  author={Ignasi Or{\'o} Badia},
  year={2004}
}
En aquest article es descriuen les relacions entre les llengues maltesa i catalana. Despres de repassar succintament la historia de Malta, s'hi parla dels dos fets essencials que marquen l'esser i la vida de la llengua maltesa: l'origen semitic, arab, i la situacio sociolinguistica actual, que, amb una presencia intensa de l'angles, es mes propia de les antigues colonies europees africanes o asiatiques que no pas d'un estat sobira de la Unio Europea. Pel que fa a la recepcio de la literatura… Expand