Corpus ID: 131657479

El Documental interactiu com a nou gènere audiovisual : estudi de l'aparició del nou gènere, aproximació a la seva definició i proposta de taxonomia i d'un model d'anàlisi a efectes d'avaluació, disseny i producció

@inproceedings{Castells2013ElDI,
  title={El Documental interactiu com a nou g{\`e}nere audiovisual : estudi de l'aparici{\'o} del nou g{\`e}nere, aproximaci{\'o} a la seva definici{\'o} i proposta de taxonomia i d'un model d'an{\`a}lisi a efectes d'avaluaci{\'o}, disseny i producci{\'o}},
  author={A. Castells},
  year={2013}
}
Interactive Storytelling
  • J. Kittler
  • Computer Science
  • Lecture Notes in Computer Science
  • 2017
Proposed methodology for studying and analysing the new documentary forms
Transmedia from university: Case study of DocuMedia model