Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen keväällä 1997 ja sen muutokset 1993-1997

@inproceedings{Uutela1999ElkeikisenVT,
  title={El{\"a}keik{\"a}isen v{\"a}est{\"o}n terveysk{\"a}ytt{\"a}ytyminen kev{\"a}{\"a}ll{\"a} 1997 ja sen muutokset 1993-1997},
  author={Antti Uutela and Satu A Helakorpi and Pekka Puska},
  year={1999}
}