Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser

@inproceedings{Malmaeus2015EkosystemtjnsterIM,
  title={Ekosystemtj{\"a}nster i milj{\"o}konsekvensbeskrivningar och samh{\"a}llsekonomiska konsekvensanalyser},
  author={Mikael Malmaeus and Karin Hansen and Erik Lindblom and Katja Nor{\'e}n and Annika Tegeback and Linus Hasselstr{\"o}m and {\AA}sa Soutukorva and Tore S{\"o}derqvist},
  year={2015}
}
Ekosystemtjanster kan bidra till att synliggora varden i naturen som manniskor ar beroende av for sin overlevnad och sin valfard. Att integrera ekosystemtjanster i miljokonsekvensbeskrivningar och ...