Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki

@inproceedings{Hausner2007EkonomiaSJ,
  title={Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki},
  author={J. Hausner},
  year={2007}
}