Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) Deelproject H2: Evaluatie van de geschatte omvang en ligging van kokkelbestanden in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde

@inproceedings{Kamermans2003EindrapportEI,
  title={Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) Deelproject H2: Evaluatie van de geschatte omvang en ligging van kokkelbestanden in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde},
  author={Pauline Kamermans and J. J. Kesteloo-Hendrikse and J. Baars},
  year={2003}
}
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets van dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. In verband met de verzelfstandiging van de Stichting DLO, waartoe tevens RIVO behoort, maken wij sinds 1 juni 1999 geen deel meer uit van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Wij zijn geregistreerd in het… CONTINUE READING