[Eight cases of encephalopathy induced by ethylene dichloride].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Qian2005EightCO, title={[Eight cases of encephalopathy induced by ethylene dichloride].}, author={Chuan-zhong Qian and Zhuo-you Chen and Wen-wei Yun and Yu-xing Shi}, journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases}, year={2005}, volume={23 6}, pages={467-8} }