Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas

@inproceedings{Paceviius2015EgodokumentaiLM,
  title={Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas},
  author={Arvydas Pacevi{\vc}ius},
  year={2015}
}