Corpus ID: 56572016

Efficacy of pharmacological treatment of hypertension in patients hospitalized in cardiac rehabilitation centre

@article{Krzych2010EfficacyOP,
 title={Efficacy of pharmacological treatment of hypertension in patients hospitalized in cardiac rehabilitation centre},
 author={Ł. Krzych and Agata A. Jaros and J. Rybicki and A. Bochenek and B. Błońska-Fajfrowska},
 journal={Arterial Hypertension},
 year={2010},
 volume={14},
 pages={261-266}
}
Wstep Znajomośc rozpowszechnienia, wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tetniczego (HT) ma kluczowe znaczenie u chorych obciązonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Celem niniejszej pracy byla ocena skuteczności leczenia HT u chorych hospitalizowanych na oddzialach rehabilitacji kardiologicznej Gornośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Gorach. Materialy i metody Epidemiologiczne badanie przekrojowe przeprowadzono wśrod 100 pacjentow, 50 mezczyzn i 50 kobiet, w wieku… Expand
2 Citations

References

SHOWING 1-10 OF 11 REFERENCES
Blood pressure levels in the 41 populations of the WHO MONICA Project
Kongres ACC 2010 w Atlancie — wyniki najciekawszych badań klinicznych
 • Medycyna po Dyplomie
 • 2010
Ocena wybranych problemów dotyczących rozpowszechnienia i terapii nadciśnienia tętniczego w Polsce na podstawie badań NATPOL III PLUS
 • Tom II. Medycyna Praktyczna,
 • 2003
i wsp . Roz - powszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju . Wyniki programu WOBASZ
 • i wsp . Ocena wybranych problemów dotyczących rozpowszechnienia i te - rapii nadciśnienia tętniczego w Polsce na podstawie badań NATPOL III PLUS . W : Więcek A . , Kokot F . ( red . ) Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym . Tom II . Medycyna Prak - tyczna , Kraków
 • 2003
Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osób dorosłych — badanie PENT. Część I. Charakterystyka częstości i stopień kontroli nadciśnienia tętniczego
 • Nadciśnienie Tętnicze
 • 2002
...
1
2
...