Effects of sulfur dioxide, ozone, and their interactions on ‘Golden Delicious’ apple trees

Abstract

Twee jaar oude ‘Golden Delicious’ appelbomen bleken betrekkelijk gevoelig voor SO2 te zijn en niet gevoelig voor O3 als gevolg van een inwerking van deze gassen gedurende 6 uur. SO2-beschadiging nam toe van een lichte bronsverkleuring en stippeling van de oudere bladeren bij 0,4 dpm SO2 tot necrotische plekken, chlorose, bladverbranding en val van de bladeren bij 2,5 dpm SO2. O3-beschadiging werd niet waargenomen na begassing van de bomen met 0,3 dpm O3 gedurende 6 uur. Begassingen met mengsels van SO2 en O3 hadden een synergistisch effect op scheutgroeivermindering en bladval (Tabel 1). Na alle combinaties van SO2- en O3-begassingen ontstonden grote, grijsgroen gekleurde, waterige plekken zowel op de onderste als op de middelste bladeren van de bomen. Deze symptomen traden niet op na toediening van beide gassen afzonderlijk.

DOI: 10.1007/BF01976808

1 Figure or Table

Cite this paper

@article{Kender2005EffectsOS, title={Effects of sulfur dioxide, ozone, and their interactions on ‘Golden Delicious’ apple trees}, author={W. J. Kender and F. H. F. G. Spierings}, journal={Netherlands Journal of Plant Pathology}, year={2005}, volume={81}, pages={149-151} }