Effects of body mass index on the early surgical outcomes after coronary artery bypass grafting

@inproceedings{Bagheri2014EffectsOB,
  title={Effects of body mass index on the early surgical outcomes after coronary artery bypass grafting},
  author={Jamshid Bagheri and Fereshteh Rezakhanloo and Ali Kord Valeshabad and Amin Bagheri},
  year={2014}
}
Amaç: Bu çalışmada vücut kütle indeksinin (VKİ) koroner arter baypas greftlemenin (KABG) erken cerrahi sonuçları üzerindeki etkileri araştırıldı. Ça­lış­ma­ pla­nı:­Ağustos 2007 Mart 2011 tarihleri arasında, İran, Tahran Shariati Hastanesi’nde izole KABG yapılan toplam 1,673 ardışık hasta (1,209 erkek, 464 kadın; ort. yaş 58.6±9.9 yıl; dağılım 21-87 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar VKİ değerlerine göre dört gruba ayrıldı: zayıf (VKİ ≤19 kg/m2, n=55), normal/aşırı kilolu (VKİ 20-29… CONTINUE READING