[Effect and mechanism of high-dose Vitamin B3 on granulopoiesis in normal rat].

Cite this paper

@article{Yang2014EffectAM, title={[Effect and mechanism of high-dose Vitamin B3 on granulopoiesis in normal rat].}, author={Hu Yang and Dan Lan and Mengjie Wang and Xinye Li and Zongyan Gao and Lindi Li}, journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi}, year={2014}, volume={35 10}, pages={931-5} }