• Business
  • Published 2013

Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011

@inproceedings{Jamrz2013EfektywnoWF,
  title={Efektywnoś{\'c} wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011},
  author={Paweł Jamr{\'o}z},
  year={2013}
}