• Business
  • Published 2009

Efektywność kanału finansowego a wygładzanie konsumpcji w strefie euro i w Polsce

@inproceedings{Konopczak2009EfektywnoKF,
  title={Efektywnoś{\'c} kanału finansowego a wygładzanie konsumpcji w strefie euro i w Polsce},
  author={Michał Konopczak},
  year={2009}
}

Citations

Publications citing this paper.