• Business, Economics
  • Published 2005

Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm

@inproceedings{Barburski2005EfektywnoGI,
  title={Efektywnoś{\'c} gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm},
  author={Jacek Barburski},
  year={2005}
}