Een neus voor vooruitgang

Abstract

Waaraan valt vooruitgang in een wetenschapsgebied te herkennen? Dit artikel, waarin ik heb getracht diverse lijnen van ontwikkeling en nieuwe inzichten samen te brengen, zou die vraag wellicht kunnen beantwoorden. Op het gebied van de neuropsychologie van dementie behoren tot die nieuwe inzichten onder meer de volgende. De ziekte van Alzheimer, die in bijna… (More)
DOI: 10.1007/BF03079104

Topics

Cite this paper

@article{Diesfeldt2010EenNV, title={Een neus voor vooruitgang}, author={Dr. Han Diesfeldt}, journal={Neuropraxis}, year={2010}, volume={10}, pages={159-161} }