Een methode voor het tellen van levende bacteriën, vervanging voor de plaatmethode

Abstract

Sorry, we couldn't extract an abstract for this paper.
DOI: 10.1007/BF02539192

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.