Edukační a terapeutická intervence u žáků s poruchouautistického spektra.

@inproceedings{Bazalov2011EdukanAT,
  title={Eduka{\vc}n{\'i} a terapeutick{\'a} intervence u {\vz}{\'a}ků s poruchouautistick{\'e}ho spektra.},
  author={Barbora Bazalov{\'a} and Jana Nov{\'a}kov{\'a}},
  year={2011}
}
Text prezentuje nabidku edukacnich a terapeutických intervenci vhodných pro žaky s poruchou autistickeho spektra. Při výběru intervence je důležite zohlednit individualni zvlastnosti každeho žaka a specifika projevů poruchy autistickeho spektra. Výběr zaleži na dostupne nabidce a vhodnosti intervence jak pro ditě, tak i jeho rodinu. Využivani některých intervenci demonstrujeme na výzkumnem souboru 237 rodin s ditětem s diagnozou poruchy autistickeho spektra. 

Topics from this paper.