• Art
  • Published 2009

Educació en el món del mercat global. Els perills de la cohesió social

@inproceedings{Essomba2009EducaciEE,
  title={Educaci{\'o} en el m{\'o}n del mercat global. Els perills de la cohesi{\'o} social},
  author={Miquel {\`A}ngel Essomba},
  year={2009}
}
Es parteix de la hipotesi que un discurs i una practica neoliberals i conservadores s'ha instal·lat a l'educacio, i l'ha transformada. Queda lluny el temps en que es pensava que l'educacio transformaria la societat, la realitat ha demostrat que es mes aviat la societat qui transforma l'educacio. Hem de preguntar-nos, doncs, fins a quin punt el terreny, la dinamica i les normes del joc de la globalitzacio liberal afaboreixen o obstaculilzen l'assoliment d'una societat cohesionada. En l'article s… CONTINUE READING