Economic Activity Of Enterprises Of The Telecommunication Industry In Conditions Of Implementation Of The Newest Technologies

@inproceedings{Striy2019EconomicAO,
 title={Economic Activity Of Enterprises Of The Telecommunication Industry In Conditions Of Implementation Of The Newest Technologies},
 author={Lyubov Alekseevna Striy and Vasiliy P. Orlov and Lolita Zakharchenko},
 year={2019}
}
The purpose of the article is to present the results of research on the direction of changing the content and forms of economic activity of telecommunication enterprises in the process of introducing the newest technologies. The article also proposes a micro model of one of the possible options for increasing the effectiveness of the economic activity of an enterprise by organizing its effective interaction with all participants of the telecommunication market. The study was performed on the… CONTINUE READING

Figures and Tables from this paper.

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 15 REFERENCES

Globalnaya ekonomika: sovremennoye sostoyaniye globalnykh rynkov [Global economy: the current state of global markets

L. Stryi
 • Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu,
 • 2016
VIEW 5 EXCERPTS
HIGHLY INFLUENTIAL

What is Economic Activity? Retrieved from: http://econlog.econlib.org/archives/2011/02/ what_is_economi.html

A. Kling
 • 2011
VIEW 5 EXCERPTS
HIGHLY INFLUENTIAL

Informatsionnaia epokha: economica, obshchestvo i cultura [Information age: economics, society and culture]. Moscow: Vushchaia schkola economicy

M. Castells
 • 2000
VIEW 4 EXCERPTS
HIGHLY INFLUENTIAL

Analiz i prognozirovanie razvitia infocommunikacatsiy [Analysis and forecasting development of infocommunications]. Moscow: Goriachaia linia-Telecom

T. Kuzovkova, L. Tymoshenko
 • 2016

Model setevoy organizatsionnoy struktury gorizontalnoy korporatsii v infokommunikatsiyakh [The model of the network organizational structure of a horizontal corporation in infocommunications

L. Stryi, A. Golubev, L. Zakharchenko
 • Ekonomika: realiyi chasu: naukovyy zhurnal,
 • 2016

Ekonomika i upravlenie na predpriatii: osnovnue tendtncgii razvitia [Economy and management of an enterprise: the main trends and problems of development

A. Golubev, L. Stryi, L. Zakharchenko
 • 2015

Marketing menedzhment [Marketing Management] (14nd ed., rev.)

P. Kotler, L. Keller
 • St. Petersburg: Piter
 • 2014
VIEW 1 EXCERPT

Model protsessa ekonomicheskoy deyatelnosti sovremennogo predpriyatiya [Model of the process of economic activity of a modern enterprise

L. Zakharchenko
 • Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu,
 • 2014
VIEW 3 EXCERPTS