Economia i política, les dues cares de la crisi

@inproceedings{webcetede2013EconomiaIP,
  title={Economia i pol{\'i}tica, les dues cares de la crisi},
  author={webcetede},
  year={2013}
}
Dimecres 27 de novembre, dimarts 3 de desembre i dimecres 11 de desembre La profunda crisi economica dels darrers anys ha vingut acompanyada, tant a Catalunya com a Espanya, d'una greu pertorbacio politica: esgotament de la representacio de les institucions de l'Estat i els partits politics dominats, corrupcio... una crisi de legitimitat potser irrecuperable. A Catalunya s'ha d'afegir la sentencia del Tribunal Constitucional de l'any 2010, que va rematar una interpretacio molt restrictiva del… CONTINUE READING