• Art
  • Published 2006

Eco in vista: ripercussioni attuali di una semiotica interpretativa del cinema (Eco en vue: répercussions actuelles d’une sémiotique interprétative du cinéma)

@inproceedings{Fossali2006EcoIV,
  title={Eco in vista: ripercussioni attuali di una semiotica interpretativa del cinema (Eco en vue: r{\'e}percussions actuelles d’une s{\'e}miotique interpr{\'e}tative du cin{\'e}ma)},
  author={Pierluigi Basso Fossali},
  year={2006}
}