Ebaluazio Diagnostikoa 2011. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

@inproceedings{Isusi2012EbaluazioD2,
  title={Ebaluazio Diagnostikoa 2011. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila},
  author={Mar{\'i}a Dolores Damborenea Isusi and Eduardo Ubieta Mu{\~n}uzuri},
  year={2012}
}
Existe una version en espanol, con el titulo "Evaluacion Diagnostica 2011. Informe de resultados y analisis de variables. 2o Educacion Secundaria Obligatoria"