ERZURUM ÇEVRESİNDE BULUNAN YABANCI OTLAR VE ÖNEMLİLERİNDEN BAZILARININ YAZLIK ARPA VE BUĞDAYDA MÜCADELE İMKANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

@article{Gncan2010ERZURUMB,
 title={ERZURUM ÇEVRESİNDE BULUNAN YABANCI OTLAR VE {\"O}NEMLİLERİNDEN BAZILARININ YAZLIK ARPA VE BUĞDAYDA M{\"U}CADELE İMKANLARI {\"U}ZERİNDE ARAŞTIRMALAR},
 author={A. G{\"u}ncan},
 journal={Journal of the Faculty of Agriculture},
 year={2010},
 volume={2}
}
 • A. Güncan
 • Published 2010
 • Biology
 • Journal of the Faculty of Agriculture
 • OZET Arastirmada Erzurum cevresinde hububat tarlalart icerisinde problem teskil eden yabanciotlar tesbit edilmis ve bunlardan koy gucuren (Cirsii.m anoense), tarla esek marulu (Sonchus arveiisis) kivircik Iabada (Rumex crispus), yabani hardal (Sinop is arvensis) ve ak kazayagi (C/ienopodium album) onemli gorulerek yazlik arpa i'e bugday icersinde mucadele: imkanlarl arastmlmistir. Yuka"da adlari zikredilen yabanci ol/al' cdici ailesi icersindeki bos is gucunu kullanarak elle yolundugu taktirde… CONTINUE READING
  4 Citations