ELEVERS SAMTAL I MATEMATIK

@inproceedings{Johansson2008ELEVERSSI,
  title={ELEVERS SAMTAL I MATEMATIK},
  author={{\AA}sa Johansson and {\AA}sa V{\aa}ngendal},
  year={2008}
}
Det overgripande syftet med vart examensarbete ar att undersoka hur elever samtalar med varandra nar de loser olika matematiska uppgifter. Fokus i studien ligger pa hur elever samtalar samt vilka m ...