Corpus ID: 99792190

ELEKTRONINIO PARAŠO IR LAIKO ŽYMOS ĮTAKA ELEKTRONINIŲ SUTARČIŲ APSAUGAI

@inproceedings{Limba2012ELEKTRONINIOPI,
  title={ELEKTRONINIO PARA{\vS}O IR LAIKO ŽYMOS ĮTAKA ELEKTRONINIŲ SUTAR{\vC}IŲ APSAUGAI},
  author={Tadas Limba and Lina Novikovienė},
  year={2012}
}
Tikslas – isanalizavus elektroninio paraso ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinius ir teisinius aspektus, numatyti jų taikymo, užtikrinant elektroninių sutarcių teisine apsaugą, alternatyvas, galincias padaryti įtaką efektyviai elektroninio verslo plėtrai. Metodologija – nagrinėjant anksciau nurodytus elektroninio paraso ir laiko žymos kūrimo bei diegimo technologinius ir teisinius apsektus, taikyti sisteminės analizės, koncepcinės lyginamosios analizės metodai leidžia geriau… Expand

References

SHOWING 1-3 OF 3 REFERENCES
Elektro ­ ninio parašo teisinis reglamentavimas ir jo įgyvendinimo ypatumai Lietuvoje ISO 15489 ­ 1 . Information and Documentation – Records Management . Part 1 . Žiūrėta 2012 m . gruodžio 12 d
  • 2008
Elektroninių dokumentų autentiškumas : ilgalaikio išsaugojimo problemos
  • 2006
Elektroninės komercijos teisiniai aspektai : bendrieji klausimai . Vilniaus universiteto Informatikos teisės centras