EFSA vurderer røykaromaer

@inproceedings{milj2010EFSAVR,
  title={EFSA vurderer r{\o}ykaromaer},
  author={Vitenskapskomiteen for mat og milj{\o}},
  year={2010}
}
  • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
  • Published 2010
For forste gang har EFSA, EUs organ for risikovurderinger pa matomradet, risikovurdert aromastoffer som tilsettes mat for at den skal smake som om den er rokt. Europakommisjonen vil bruke vurderingene som grunnlag for a avgjore hvilke roykaromaer som skal tillates brukt i mat i EU.