EFFECT oF LIvInG CondITIonS on hEAvY METAL ConTEnTS

@inproceedings{Kapro2011EFFECTOL,
  title={EFFECT oF LIvInG CondITIonS on hEAvY METAL ConTEnTS},
  author={Bartłomiej Kaproń and Bożena nowakowicz-dębek and Wioletta Wnuk and justyna Martyna and Leon Saba and Paweł R{\'o}żański},
  year={2011}
}
Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości metali ciężkich we krwi i sierści koników polskich, przy uwzględnieniu biogeochemicznych warunków bytowania. Badania przeprowadzono w Ośrodku Hodowli Stajennej Konika Polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w pełni sezonu wegetacyjnego (od maja do sierpnia). Ogółem wykonano pięć serii badawczych… CONTINUE READING