E-demokrati från insidan : förtroendevaldas användning och värdering av IT

@inproceedings{strm2005EdemokratiFI,
  title={E-demokrati fr{\aa}n insidan : f{\"o}rtroendevaldas anv{\"a}ndning och v{\"a}rdering av IT},
  author={Joachim {\AA}str{\"o}m},
  year={2005}
}