Dzieje zaboru pruskiego (1864-1918) w ujęciu Wł. Pobóg-Malinowskiego

@inproceedings{Jakbczyk1958DziejeZP,
  title={Dzieje zaboru pruskiego (1864-1918) w ujęciu Wł. Pob{\'o}g-Malinowskiego},
  author={Witold Jak{\'o}bczyk},
  year={1958}
}