Corpus ID: 176395924

Działalność naukowa i dydaktyczna zakładu obróbki wiórowej ściernej i erozyjnej w 35-leciu Instytutu (1963-1998).

@inproceedings{ebrowski1998DziaalnoNI,
  title={Działalnoś{\'c} naukowa i dydaktyczna zakładu obr{\'o}bki wi{\'o}rowej ściernej i erozyjnej w 35-leciu Instytutu (1963-1998).},
  author={H. Żebrowski},
  year={1998}
}