Dynamicznie rekonfigurowalny sterownik logiczny - łatwo programowalna architektura

@inproceedings{Milik2009DynamicznieRS,
  title={Dynamicznie rekonfigurowalny sterownik logiczny - łatwo programowalna architektura},
  author={Agata Milik},
  year={2009}
}