Dwadzieścia zeszytów Wykazu kwerend polihistorycznych, przeprowadzanych w archiwach i bibliotekach polskich = Elenchus quaestionum polyhistoricarum in archivis et bibliothecis Polonis factarum in XX codicillos redactus / Ks. Stanisław Librowski.

@inproceedings{Librowski1969DwadzieciaZW,
  title={Dwadzieścia zeszyt{\'o}w Wykazu kwerend polihistorycznych, przeprowadzanych w archiwach i bibliotekach polskich = Elenchus quaestionum polyhistoricarum in archivis et bibliothecis Polonis factarum in XX codicillos redactus / Ks. Stanisław Librowski.},
  author={S. Librowski},
  year={1969}
}
  • S. Librowski
  • Published 1969