Dusza ludzka w kontekście klasycznego i współczesnego hylemorfizmu

@inproceedings{Tabaczek2018DuszaLW,
  title={Dusza ludzka w kontekście klasycznego i wsp{\'o}łczesnego hylemorfizmu},
  author={Mariusz Tabaczek},
  year={2018}
}
o. MARIUSZ TABACZEK OP – doktor teologii systematycznej i filozoficznej (Ph.D. na Graduate Theological Union, Berkeley, CA; licencjat kościelny – UAM, Poznan), czlonek Instytutu Tomistycznego, wykladowca Papieskiego Wydzialu Teologicznego w Warszawie i Dominikanskiej Szkoly Filozofii i Teologii w Krakowie, dyrektor Studium Dominicanum; specjalizuje sie w dziedzinie teologii dogmatycznej, filozofii przyrody, filozofii nauki, oraz dialogu miedzy naukami szczegolowymi i teologią;